Τι ανακυκλώνουμε

Υλικά που ανακυκλώνει η εταιρεία μας

H εταιρεία μας ανακυκλώνει τα κάτωθι υλικά:
Σίδηρο, μαντέμι, αντιμώνιο, inox, ανοξείδωτο, μολύβι, μπρούτζο, χαλκό, ηλεκτρονικά, ηλεκτρικά, καλώδια, ηλεκτρικά μοτέρ, μηχανικά, μετασχηματιστές, χαρτί.

Τιμοκατάλογος

Υλικό Τιμή
Σίδηρο
Αλουμίνιο
Σερπατίνα
Mαντέμι
INOX
Aνοξείδωτο
Mολύβι
Mπρούντζος
Χαλκός
Ηλεκτρονικά
Καλώδια
Ηλεκτρικά Μοτέρ
Μηχανικά
Μετασχηματιστές
Χαρτί