Τι ανακυκλώνουμε

Υλικά που ανακυκλώνει η εταιρεία μας

H εταιρεία μας ανακυκλώνει τα κάτωθι υλικά:
Σίδηρο, μαντέμι, αντιμώνιο, inox, ανοξείδωτο, μολύβι, μπρούτζο, χαλκό, ηλεκτρονικά, ηλεκτρικά, καλώδια, ηλεκτρικά μοτέρ, μηχανικά, μετασχηματιστές.

Τιμοκατάλογος (ΤΕΤΑΡΤΗ 25/04/2018)

Υλικό Τιμή
1 ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ 3.135
2 ΧΑΛΚΟΣ Β' 4.370
3 ΧΑΛΚΟΣ Α' 4.845


* Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για πωλήση των αγαθών με τιμολόγιο και κατάθεση των χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό.
** Οι παραπάνω τιμές ισχύουν MONO για την ΤΕΤΑΡΤΗ 25/04/2018